Skip to main content
dni
godz
min
sek
data i czas: środa, 09 października 2024, 19:00
miejsce: Progresja – Main Stage
adres: Progresja (Fort Wola 22, 01-258 Warszawa)
cena: 179- PLN *końcowa cena może zawierać opłatę serwisową
organizator: FCA
czasówka:
19:00 - wejście
20:00 - start

Dwa i pół roku z rzędu na koncertach Boombox można usłyszeć zdanie: „Ten koncert nie jest komercyjny”. To nie do końca prawda – staramy się z całych sił, aby każdy koncert w trasie po USA, Europie, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i innych miejscach był jak najbardziej dochodowy. Staramy się nie tylko zagrać z pełną energią, ale również zebrać jak najwięcej pieniędzy. Nasza skromna misja polega na zaopatrywaniu Sił Obrony Ukrainy w potrzebne rzeczy za pośrednictwem Fundacji Andrija Chlywniuka. To zadanie jest możliwe dzięki każdemu z was, kto przychodzi na koncerty, kupuje merch i robi darowizny.

Największym komplementem dla zespołu są wasze komentarze po koncertach, takie jak „to było jak w domu”, wasze zaufanie, gdy kupujecie flagi z symboliką Boombox, i wasze pieniądze, które przekazujecie bezpośrednio po koncertach. Bardzo lubimy grać dla wszystkich, którzy – jak żartuje Andrij Chlywniuk – znają „parę słów” z piosenek Boombox, ale jeszcze bardziej podoba nam się robić ważne rzeczy razem z wami.

Dlatego w październiku wyruszamy w trasę po Europie. Jedenaście krajów, siedemnaście miast, trzy agencje promocyjne – mamy razem muzyczną manię i razem z wami, przyjaciele, bierzemy udział w Dronotourze. Trasa powinna trwać, dopóki Ukraina nie odniesie zwycięstwa. Jeśli jesteś teraz w Finlandii, Szwecji, Holandii, Polsce, Czechach, Austrii, Słowacji, Szwajcarii, Francji, Belgii lub na Węgrzech, przyjdź posłuchać „ulubionego zespołu” i dołóż swoją cegiełkę do wspólnego celu na drodze do zwycięstwa. Tak, śpiewamy i gramy muzykę, ale także kupujemy drony Mavic, generatory, anteny, Reby, FPV i wiele innych rzeczy. Jednym z najlepszych uczuć jest, gdy chłopcy i dziewczęta, obrońcy i obrończynie z frontu, mówią: „Dziękujemy. Przekażcie pozdrowienia na koncertach”. Przyjdźcie, przekażemy.

Two and a Half Years of Constant Concerts At Boombox concerts over the past two and a half years, you might hear the phrase, “This concert is not commercial.” It’s not entirely accurate we strive to make every concert tour in the United States, Europe, Canada, and the United Kingdom as profitable as possible. We’re not only trying to put on a powerful performance but also to raise as much money as we can. This is our humble mission: through the Andriy Khlyvnyuk Foundation, we aim to provide the Armed Forces of Ukraine with the necessary supplies. Achieving this is possible thanks to each of you who attend our concerts, buy our merchandise, and make donations.

The best compliment for the band is your comments after the concert, such as “it feels like being at home,” your trust when you buy flags with the Boomdox emblem, and the money you hand over directly after the concert. We enjoy playing for everyone, as Andriy Khlyvnyuk jokes, who knows “a few words” from BoomBox songs, but we enjoy even more doing important things with you.

So in October, we’re going on a tour of Europe. Eleven countries, seventeen cities, three promo agencies we share a love for music, and you, friends, are joining us on the Drone Tour. It will continue as long as Ukraine has not yet achieved victory. If you’re currently in Finland, Sweden, the Netherlands, Poland, the Czech Republic, Austria, Slovakia, Switzerland, France, Belgium, or Hungary, come listen to your “favorite band” and make your contribution to our common goal on the path to victory. Yes, we sing and play music, but we also buy Mavics, generators, antennas, REBs, FPVs, and much more. One of the best feelings is when the men and women, defenders from the front lines, say, “Thank you. Send greetings at the concerts.” Come, and we will pass them along.

Два з половиною роки поспіль на концертах Бумбокса можна почути фразу: “Цей концерт не є комерційним”, Це не зовсім так – ми всіма силами намагаємося зробити кожний концерт турів у США, Європі, Канаді, Великобританії, – скрізь, максимально прибутковим. Намагаємося не тільки потужно зіграти, але зібрати якомога більше грошей. Це наша скромна місія – через Фонд Андрія Хливнюка забезпечить Сили Оборони України необхідними речами. Виконання якої можливо завдяки кожному з вас, хто приходить на концерти, купуєте мерч, робить донати.

Найкращим компліментом гурту є ваші коментарі після концерту на кшталт “як вдома побувати”, ваша довіра, коли ви купуєте прапори з символікою Бумбокс, ваші гроші, які ви передаєте просто з рук у руки після концерту. Нам дуже подобається грати для всіх, хто як жартує Андрій Хливнюк, знає “пару слів” з пісень Бумбокса, але ще більше нам подобається разом з вами робити важливі справи.

Тому в жовтні ми їдемо в тур Європою. Одинадцять країн, сімнадцять міст, три промо-агенції – в нас з вами меломанія і ми з вами, друзі, беремо участь в Дронотурі. Який повинен продовжуватися поки Україна не переможе. Якщо ви зараз у Фінляндії, Швеції, Нідерландах, Польщі, Чехії, Австрії, Словаччині, Швейцарії, Франції, Бельгії, Угорщині – приходьте послухати “улюблену банду”, і зробити свій внесок у спільну мету на шляху до перемоги. Так, ми співаємо і граємо музику, а ще купуємо Мавіки, генератори, антени, Реби, FPV і багато чого іншого. І одне з найкращих почуттів, коли хлопці та дівчата, захисники та захисниці з передової кажуть: “Дякуємо. Передавайте на концертах привітання.” Приходьте, ми передамо.

BILETY