Kochani,
Jesteście z nami już prawie dwie dekady, niektórzy z Was mogą już mówić, że są z nami całe życie. Zawsze nas wspieraliście i jesteśmy Wam za to wdzięczni. Obecnie cała branża koncertowa przeżywa najtrudniejszy czas. Kryzys dotyka wszystkie firmy, które przez lata robiły dla Was koncerty. Obecnie z ogromnymi problemami borykają się nie tylko kluby, agencje koncertowe czy bileterie, ale także osoby zajmujące się techniką sceniczną, ochroną, barami i bezpośrednią obsługą koncertów. Wszyscy z niepokojem patrzymy na to co przyniosą nam nadchodzące dni i tygodnie.
Prosimy fanów muzyki na żywo o solidarność i wsparcie. Jeżeli możecie przez jakiś czas powstrzymać się od zwracania biletów na przełożone koncerty pomóżcie nam w ten sposób. Nawet jeśli wiecie, że w nowym terminie nie będziecie mogli przyjść, dajcie nam szansę na przetrwanie i wstrzymajcie się kilka dni lub tygodni ze zwrotami. Takie decyzje mogą uratować wiele miejsc pracy, a co za tym idzie też wiele firm, które bez Waszej pomocy nie przetrwają. Nie chcemy zabierać Wam pieniędzy, prosimy o szczególny rodzaj czasowej pożyczki. Zapewniamy, że odwdzięczymy się ciężką pracą nad nowymi koncertami w kolejnych sezonach. Bardzo chcemy grać dla Was dalej!
Tymczasem trzymajcie się zaleceń Rządu, dbajcie o siebie i swoich bliskich. Bądźcie zdrowi.

Regulamin Progresji

 1. Regulamin dotyczy pomieszczeń, terenu i imprez gdzie PROGRESJA organizuje wydarzenia.
 2. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu w godzinach określonych przez organizatora wydarzenia.
 3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
 4. Wstęp na imprezę w PROGRESJI może być biletowany. Regulamin sprzedaży i dystrybucji biletów znajduje się poniżej.
 5. Na teren PROGRESJI mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
 6. Na teren PROGRESJI nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
 7. Osoby obecne na imprezie zorganizowanej w PROGRESJI mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulamin obiektu i imprezy.
 8. Na teren PROGRESJI obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów pirotechnicznych np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., opakowań szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np. kije baseballowe, rurki metalowe, noże, oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, własnego jedzenia i napojów.
 9. PROGRESJA zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
 10. PROGRESJA nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
 11. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie PROGRESJI oraz wzniecania ognia.
 12. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę wyznanie, wiek przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 13. Osoby znajdujące się w PROGRESJI, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.
 14. Osoby, o których mowa w pkt.13, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
 15. Uczestnicy imprez organizowanych w PROGRESJI mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 16. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 17. Każdy uczestnik imprezy organizowanej w PROGRESJI zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz Regulaminem Obiektu i stosować się do postanowień w nich zawartych.
 18. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 19. PROGRESJA nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
 20. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służby porządkowej.
 21. Organizator imprezy w PROGRESJI, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników służby ochrony organizatora imprezy, której zostają powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 22. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed imprezą jak i w czasie trwania imprezy masowej nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.
 23. Zabrania się wprowadzania na teren PROGRESJI zwierząt i rowerów.
 24. Biorąc udział w imprezie organizowanej na terenie PROGRESJI uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez pracowników firm akredytowanych przez Organizatora imprezy.
  Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Producenta z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Imprezy oraz przenosi na Producenta w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą.
 25. Rejestrowanie imprez organizowanych na terenie PROGRESJI poprzez nagrywanie audio video, fotografowanie itp. dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.
 26. Zabrania się wnoszenia na teren PROGRESJI sprzętu, który może być użyty do profesjonalnej rejestracji imprezy. Ww sprzęt ocenia organizator.
 27. Na koncerty organizowane w PROGRESJI wstęp mają osoby od 12 roku życia (wyjątkiem są imprezy dedykowane dla dzieci i młodzieży). Osoby niepełnoletnie mogą wejść do klubu za pisemną zgodą prawnego opiekuna (FORMULARZ). Chyba, że informacja przy danym wydarzeniu mówi inaczej.
  Informacja dotycząca zgody opiekunów na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w koncercie organizowanym przez Progresję jest nam niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Wymagamy, aby dziecko posiadało przy sobie wypełnioną i podpisaną przez prawnego opiekuna zgodę według zamieszczonego na naszej stronie wzoru i weryfikujemy to przy kontroli biletów przy wejściu na koncert, ale NIE ZBIERAMY, NIE PRZECHOWUJEMY i NIE PRZETWARZAMY tych formularzy ani znajdujących się na nich danych osobowych. Chcemy mieć tylko pewność, że osoba niepełnoletnia bierze udział w imprezie za zgodą opiekuna i w razie konieczności możemy nawiązać z nim kontakt.
  Informacja ta dotyczy koncertów organizowanych przez Progresję. W przypadku imprez innych organizatorów możliwe jest stosowanie przez nich odrębnej polityki w tym zakresie.
 28. Regulamin może ulec zmianie przed rozpoczęciem imprezy.

Warunki sprzedaży biletów

 • Sprzedaż biletów na stronie progresja.com realizowana jest przez bileterię goout.net
 • Kupując bilety poprzez stronę progresja.com akceptują Państwo regulamin sprzedaży goout.net oraz regulamin klubu Progresja
 • W razie pytań i problemów z zakupem biletów, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy wybierając odbiorcę „sprzedaż biletów online” z listy lub bezpośrednio z bileterią goout.net
 • Bilety kolekcjonerskie są dostępne do odbioru jedynie w dniu koncertu po otwarciu bram klubu
 • Nie wysyłamy biletów pocztą
 • Progresja nie prowadzi sprzedaży biletów ulgowych
 • Nie prowadzimy wymiany biletów z koncertu na koncert
 • Zwroty są możliwe jedynie w przypadku odwołania wydarzenia

BILET KOLEKCJONERSKI

Bilet kolekcjonerski to bilet z limitowanej serii.

Od biletu „zwykłego” odróżnia go atrakcyjna forma graficzna.

Bilety kolekcjonerskie można nabyć tylko w Progresji oraz przez stronę www.progresja.com, a także w wybranych punktach sprzedaży stacjonarnej. Bilety kolekcjonerskie są dostępne do odbioru jedynie w dniu koncertu po otwarciu bram klubu.

UWAGA!
Bilet kolekcjonerski to nie bilet personalizowany. Na tym bilecie nie można dodać swojego zdjęcia.

BILET IMIENNY

Obsługa zastrzega sobie prawo do weryfikacji właściciela biletu na podstawie dowodu tożsamości, dlatego miej go ze sobą.

Jeśli kupujesz bilet na prezent podaj dane osoby dla której go kupujesz.

FAQ

Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych w plikach cookies, przez Progresja Music Zone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane przetwarzane są jedynie z celach analitycznych. Kontynuuj