Skip to main content
date & time: Sunday, 31 March 2024, 19:00
Venue: Progresja – Main Stage
address: Progresja (Fort Wola 22, 01-258 Warszawa)
price: 131-305
organizer: Someagency
time table:
18:00 - wejście
19:00 - start

Вера Полозкова и Александр Маноцков | Варшава

Несколько лет назад Вера Полозкова и Александр Маноцков переизобрели древний жанр антифона: когда поэзия, декламация и музыка сливаются воедино.

Однажды Полозкова уже произвела тихую революцию в современной поэзии: расширила ее границы и подсадила на поэтическое слово молодую аудиторию. Сегодня Вера под чуткий аккомпанемент Саши делает это снова!

За прошлый сезон Полозкова и Маноцков побывали с «Антифонами» в 24 странах, регулярно обновляя содержимое, но сохранив оригинальную концепцию. Теперь в рамках своего тура они выступят в Варшаве 6 декабря с новой программой «Дополненная реальность». Она о том, что происходит со всеми нами, спрятавшимися в интерфейсы соцсетей, и что мы на самом деле чувствуем под анестезией ежедневных новостных потоков.

Когда: 6 декабря 2023, 19:00
Где: PROGRESJA, Fort Wola 22 | 01-258, Warsaw

__________________________

Vera Polozkova & Alexander Manotskov | Warsaw

Several years ago, Vera Polozkova and Alexander Manotskov reinvented the ancient genre of antiphon: when poetry, recitation and music merge together.

Once Polozkova already made a quiet revolution in modern poetry: she expanded its boundaries and hooked a young audience on the poetic word. Today Vera, to the sensitive accompaniment of Sasha, does it again! Over the past season, Polozkova and Manotskov traveled with Antiphon to 24 countries, regularly updating the content, but maintaining the original concept. Now, as part of their tour, they will perform in Warsaw on December 6 with a new program “Augmented Reality”. It’s about what happens to all of us hidden in social media interfaces, and what we actually feel under the anesthesia of daily news flows.

When: December 6, 2023, 19:00
Where: PROGRESJA, Fort Wola 22 | 01-258, Warsaw

__________________________

Vera Polozkova i Alexander Manotskov | Warszawa

Kilka lat temu Vera Polozkova i Alexander Manotskov na nowo odkryli starożytny gatunek antyfony: połączenie poezji, recytacji i muzyki.

Kiedyś Polozkova dokonała już cichej rewolucji we współczesnej poezji: rozszerzyła jej granice i wciągnęła młodą publiczność w poetyckie słowo. Dziś Vera, przy czułym akompaniamencie Sashy, robi to ponownie! W zeszłym sezonie Polozkova i Manotskov podróżowali z Antiphonem do 24 krajów, regularnie aktualizując treść, ale zachowując oryginalną koncepcję. Teraz w ramach trasy koncertowej wystąpią 6 grudnia w Warszawie z nowym programem „Augmented Reality”. Chodzi o to, co dzieje się z nami wszystkimi, ukrytymi w interfejsach mediów społecznościowych, i co tak naprawdę czujemy pod narkozą codziennych wiadomości.

Kiedy: 6 grudnia, 2023, 19:00
Miejsce: PROGRESJA, Fort Wola 22 | 01-258, Warsaw