Skip to main content
New date
date & time: Saturday, 09 September 2023, 19:00
Venue: Progresja – Main Stage
address: Progresja (Fort Wola 22, 01-258 Warszawa)
price: 149
organizer: FCA
time table:
19:00 - wejście
20:00 - start

Polish

Spieszymy ogłosić NOWY TERMIN KONCERTU!

09.09.2023……………….Warszawa,Progresja

Wojna podzieliła życie każdego Ukraińca na “przed” i “po” i zmusiła nas do szukania nowych marzeń, nowych celów, nowych znaczeń. Przecież to właśnie te znaczenia trzymają nas przy życiu, inspirują nas i dają nam siłę, aby iść do przodu – do zwycięstwa. Odnalazłam swoje nowe znaczenia w tej nowej rzeczywistości dnia dzisiejszego i wcieliłam je w piosenki z nowej płyty.

PRZYJDŹ, USŁYSZ MOJE I ZNAJDŹ SWOJE WŁASNE ZNACZENIA!

Zaśpiewamy wspólnie nowe piosenki, które w krótkim czasie stały się hitami: “Wielokolorowa”, “Dumy”, “Łzy spadają”, “W Twojej duszy”, “Zeby nie bylo”, “Whatsapp”.

“Po raz pierwszy nie będzie to głośne show, ale bardzo wyjątkowy, klimatyczny występ. Spotkamy się, by wspierać się nawzajem i pomagać tym, którzy potrzebują pomocy”.

Od początku wojny DOROFEEVA aktywnie angażuje się w działalność społeczną: daje koncerty charytatywne w wielu krajach Europy, włącza się w inicjatywy społeczne i tworzy projekty charytatywne, wspiera ukraińskich uchodźców na całym świecie, promuje ukraińską kulturę i zwraca uwagę na znaczenie zachowania ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Podczas trasy “Sensy” artystka zbiera fundusze na projekt Superhumans – ukraińskie centrum medyczne dla osób rannych w czasie wojny, które specjalizuje się w protetyce, rehabilitacji, chirurgii rekonstrukcyjnej i leczeniu zaburzeń pourazowych.

Поспішаємо повідомити про НОВУ ДАТУ КОНЦЕРТУ!

9 вересня – Варшава, Progresja

DOROFEEVA з новою програмою «СЕНСИ»!

Війна поділила життя кожного українця на «до» та «після» та змусила шукати нові мрії, нові цілі, нові сенси. Адже саме вони нас тримають – сенси, надихають і дають сили йти вперед – до перемоги.
Я відшукала свої нові сенси у цій новій реальності сьогодення, та втілила їх у піснях нового альбому.

ПРИХОДЬТЕ ПОЧУТИ МОЇ ТА ЗНАЙТИ СВОЇ ВЛАСНІ СЕНСИ!

(И т.д.)

NEW CONCERT DATE!

09.09.2023 – Warsaw, Progresja

The war divided the life of every Ukrainian into “before” and “after” and forced to search for new dreams, new goals, new meanings. After all, it is they who keep us – meaning, inspire and give strength to go forward – to victory.
I found my new meanings in this new reality of today, and embodied them in the songs of the new album.

COME HEAR ME AND FIND YOUR OWN MEANINGS!

We will sing together new songs that became hits insanely quickly: “Riznokolorova”, “Thoughts”, “Dripping”, “In your soul”, “So that it was not”, “Whatsapp”

“For the first time, it will not be a bright loud show, but a very special atmospheric performance. Let’s come together to support each other and help those who need help.”

Since the beginning of the war, DOROFEEVA has been active in social activities: performing charity concerts in many European countries, joining social initiatives and creating charity projects, supporting Ukrainian refugees around the world, popularizing Ukrainian culture and drawing attention to the importance of preserving Ukrainian cultural heritage. On the Senses tour, the artist is raising funds for the Superhumans project – a Ukrainian medical center for people injured in the war, which specializes in prosthetics, rehabilitation, reconstructive surgery and the treatment of post-traumatic disorders.