Date & time Venue Main Stage - Progresja Tickets 199 Organizer Booking Stars Ltd. Lineup 19:00 - drzwi
20:00 - start
Ticket distribution
eventim.pl
goout.pl

Sorry, this entry is only available in Polish.

The Show Must Go On – utwór podarowany nam przez wielkiego Freddiego Mercury’ego. A jego show naprawdę trwa w ustach oszałamiającego sobowtóra wokalnego Marka Martela. Tylko jedna taka noc – nie przegapcie tego fantastycznego koncertu, który wskrzesi geniusz Freddiego Mercury’ego.

QUEEN SHOW NA ŻYWO
Mark Martel przywrócił ulubioną muzykę melomanów. Dzięki jego talentowi możemy cieszyć się przebojami brytyjskich legend rocka na żywo. Po śmierci Freddiego Mercury’ego wydawało się to niemożliwe. Jednak Markowi udało się tchnąć życie w kultowe utwory. Zgadzają się z tym nie tylko fani Queen, ale także członkowie zespołu gwiazdy! Gitarzysta Brian May i perkusista Roger Taylor zachwycają się wokalem Kanadyjczyka. To oni mianowali Marka solistą oficjalnego projektu tribute’owego The Queen Extravaganza.

MARTEL I “BOHEMIAN RHAPSODY”
Artysta umożliwił premierę najlepiej zarabiającego muzycznego filmu biograficznego o Freddiem Mercurym. W filmie, oprócz archiwalnych nagrań zmarłego frontmana, słychać głos Marka Martela. Producent filmu, Graham King, przyznał, że bez Marka ten film po prostu by nie powstał. Mark Martel jest ewenementem – nie tylko śpiewa jak Freddie, oddając jego sposób zachowania, intonacje wokalne – ale też wygląda jak solista Queen. Nie na darmo krytycy nazywają Martela “reinkarnacją” Mercury’ego. Słynny perkusista zespołu Quinn Roger Taylor pobłogosławił Marka do filmu “Bohemian Rhapsody”, w którym jego głos śpiewa aktor Rama Malok. W 2011 r. Martel wziął udział w konkursie Queen Extravaganza. Wykonał fragment utworu “Somebody To Love” i to wystarczyło, aby doprowadzić słuchaczy i legendarnych muzyków Queen do szału. Wideo ma 9 000 000 wyświetleń.

ŚWIATOWE PRZEBOJE QUEEN NA SCENIE KLUBU STUDIO (KRAKÓW)
Przyjdź na Show Out of Time, by usłyszeć kultowe utwory brytyjskich gwiazd rocka. Mark Martel wykona głosem Freddiego Mercury’ego kultowe przeboje, takie jak: Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga i oczywiście The Show Must Go On. Przyjdź i bądź częścią oficjalnego i bez wątpienia najlepszego tribute show Queen na świecie.

KONCERT WSPIERAJĄCY UKRAINĘ
z udziałem najlepszych muzyków z Ukrainy.

The Show Must Go On – bequeathed to us by the great Freddie Mercury. And his show really continues in the mouth of the stunning vocal double of Mark Martel. Just one night – do not miss the fantastic concert, which will resurrect the genius of Freddie Mercury.

QUEEN SHOW LIVE
Mark Martel returned music lovers’ favorite music. Thanks to his talent, we can enjoy the hits of British rock legends live. After the death of Freddie Mercury, this seemed impossible. But Mark managed to breathe life into cult songs. Not only Queen fans, but also members of the star team agree with this! Guitarist Brian May and drummer Roger Taylor admire Canadian vocals. They appointed Mark the soloist of the official tribute project The Queen Extravaganza.

MARTEL AND “BOHEMIAN RHAPSODY”
The artist made possible the release of the highest-grossing music biopic about Freddie Mercury. In the film, in addition to archival recordings of the late frontman, the voice of Mark Martel is heard. The film’s producer Graham King admitted that the film simply would not have happened without Mark. Mark Martel is a unique phenomenon, he really not only sings like Freddie, capturing his manner of behavior, vocal intonations, he also looks like a soloist Queen. It is not for nothing that critics call Martel a “reincarnation” of Mercury. And the famous Quinn drummer Roger Taylor blessed Mark for the film “Bohemian Rhapsody”, where his voice is sung by actor Rama Malok.
In 2011, Martel took part in the Queen Extravaganza competition. He performed a fragment of the song “Somebody To Love”, and that was enough to drive the listeners and legendary musicians Queen crazy. The video garnered 9,000,000 views.

QUEEN’S WORLD HITS IN WROCŁAW, KRAKOW and WARSAW
Come to the Show Out of Time to hear the cult songs of British rock stars. Mark Martel will perform in Freddie Mercury’s voice iconic hits such as: Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga and, of course, The Show Must Go On. Come and be a part of the Official and undoubtedly the best tribute show Queen in the world.

CONCERTS IN SUPPORT OF UKRAINE
with the participation of the best musicians of Ukraine.

Buy tickets here

By clicking "Continue", closing this message or staying on this website you agree to your data being processed by Progresja Music Zone Sp. z o.o. The data is processed only for analytical purposes. Continue