Progresja Cafe czynna tylko w czasie koncertów
Bilety do nabycia stacjonarnie w biurze Progresji oraz w trakcie koncertów w barze Progresja Cafe

Regulamin PROGRESJI

 1. Regulamin dotyczy pomieszczeń, terenu i imprez gdzie PROGRESJA organizuje wydarzenia.
 2. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu w godzinach określonych przez organizatora wydarzenia.
 3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
 4. Wstęp na imprezę w PROGRESJI może być biletowany. Regulamin sprzedaży i dystrybucji biletów znajduje się poniżej.
 5. Na teren PROGRESJI mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
 6. Na teren PROGRESJI nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
 7. Osoby obecne na imprezie zorganizowanej w PROGRESJI mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulamin obiektu i imprezy.
 8. Na teren PROGRESJI obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów pirotechnicznych np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., opakowań szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np. kije baseballowe, rurki metalowe, noże, oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, własnego jedzenia i napojów.
 9. PROGRESJA zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
 10. PROGRESJA nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
 11. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie PROGRESJI oraz wzniecania ognia.
 12. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę wyznanie, wiek przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 13. Osoby znajdujące się w PROGRESJI, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.
 14. Osoby, o których mowa w pkt.13, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
 15. Uczestnicy imprez organizowanych w PROGRESJI mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 16. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 17. Każdy uczestnik imprezy organizowanej w PROGRESJI zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz Regulaminem Obiektu i stosować się do postanowień w nich zawartych.
 18. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 19. PROGRESJA nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
 20. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służby porządkowej.
 21. Organizator imprezy w PROGRESJI, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników służby ochrony organizatora imprezy, której zostają powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 22. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed imprezą jak i w czasie trwania imprezy masowej nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.
 23. Zabrania się wprowadzania na teren PROGRESJI zwierząt i rowerów.
 24. Biorąc udział w imprezie organizowanej na terenie PROGRESJI uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez pracowników firm akredytowanych przez Organizatora imprezy.
  Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Producenta z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Imprezy oraz przenosi na Producenta w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą.
 25. Rejestrowanie imprez organizowanych na terenie PROGRESJI poprzez nagrywanie audio video, fotografowanie itp. dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.
 26. Zabrania się wnoszenia na teren PROGRESJI sprzętu, który może być użyty do profesjonalnej rejestracji imprezy. Ww sprzęt ocenia organizator.
 27. Regulamin może ulec zmianie przed rozpoczęciem imprezy.

Sposób rezerwacji i regulamin sprzedaży biletów

SPOSÓB REZERWACJI BILETÓW ONLINE

 1. W celu zarezerwowania biletów prosimy wybrać interesujące Państwa wydarzenie i dokonaj rezerwacji korzystając z formularza znajdującego się na dole strony, (lista wszystkich wydarzeń dostępna jest TUTAJ).
 2. Jeżeli formularz rezerwacji nie jest widoczny oznacza to, że bilety albo nie są jeszcze dostępne albo nie są sprzedawane przez klub w systemie przedsprzedaży.
 3. Bilety zamawia się poprzez formularz rezerwacyjny wypełniając wymagane pola oraz zaznaczając ilość rezerwowanych biletów (prosimy o dokładne podanie wymaganych danych teleadresowych – pozwoli to ustalić prawowitego właściciela zakupionych biletów).
 4. Po przesłaniu rezerwacji na adres podany w formularzu, dostaną Państwo mail, z potwierdzeniem oraz z informacjami potrzebnymi do dokonania przelewu i numerem rezerwacji.
 5. Po otrzymaniu przelewu zostanie do Państwa wysłany mail z potwierdzeniem zawarcia transakcji.
 6. Bilety dostępne będą do odbioru w klubie jedynie bezpośrednio przed koncertem po podaniu imienia i nazwiska oraz numeru rezerwacji.
 7. W przypadku opłacenia rezerwacji i nie otrzymania mailowego potwierdzenia w ciągu 2 dni roboczych prosimy o kontakt.
 8. W przypadku opłacenia rezerwacji dzień przed wydarzeniem istnieje ryzyko, że przelew nie dojdzie. W takim przypadku prosimy mieć ze sobą wydruk potwierdzający dokonanie przelewu na konto Klubu.
 9. Rezerwacja nieopłacona w przeciągu 4 dni, może być w każdej chwili anulowana.

Stan swoich rezerwacji, można śledzić na stronie KONTO, po ówczesnym zalogowaniu się.

Dane teleadresowe podane przez zamawiającego nie będą udostępniane osobom trzecim ani firmom zewnętrznym.
Dane teleadresowe będą udostępniane tylko w wypadku złamania prawa przez rezerwującego, organom do tego powołanym poprzez prawo.

Regulamin sprzedaży biletów

 1. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu zakupionego internetowo oraz osobiście w siedzibie Progresji, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na koncert/imprezę, która została odwołana.
 2. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.
 3. W przypadku nieopłacenia rezerwacji internetowej do końca dnia poprzedzającego wydarzenie, rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu imprezy, do odmówienia wstępu na teren imprezy posiadaczowi biletu.
 5. Dokonanie przelewu i zakup biletu oznacza akceptację warunków powyższego regulaminu oraz regulaminu klubu.
 6. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

BILET KOLEKCJONERSKI

Bilet kolekcjonerski to bilet z limitowanej serii.

Od biletu „zwykłego” odróżnia go atrakcyjna forma graficzna. Każdy egzemplarz ma też swój własny niepowtarzalny numer.

Bilety kolekcjonerskie można nabyć tylko w Progresji oraz przez stronę www.progresja.com, a także w wybranych punktach sprzedaży stacjonarnej.

UWAGA!

Bilet kolekcjonerski to nie bilet personalizowany. Na tym bilecie nie można dodać swojego zdjęcia.

BILET PERSONALIZOWANY

Tylko w Progresji możesz zamówić bilet, który będzie jedyny w swoim rodzaju, tylko dla Ciebie!

Prześlij nam swoje zdjęcie, avatar lub inną grafikę, którą chciałbyś zamieścić na swoim bilecie. Po opłaceniu biletu prześlij nam zdjęcie (nie później niż na 10 dni przed koncertem) oraz swoje imię wraz z wygenerowanym numerem rezerwacji. Na bramce będzie czekał na Ciebie bilet kolekcjonerski z Twoim zdjęciem!

Wszystkie materiały należy przesłać na adres: promocja@progresja.com w mailu powinny się znaleźć: zdjęcie + imię + numer rezerwacji + dowód wpłaty

Regulaminy mogą ulec zmianie.

FAQ, często zadawane pytania

Kiedy można odebrać bilet?

– Bilet zakupiony poprzez stronę internetową (progresja.com) jest dostępny do odebrania w klubie bezpośrednio przed danym wydarzeniem.

Czy można opłacić rezerwacje w klubie w dniu koncertu?

– Nie, bilety rezerwowane przez stronę dostępne są w systemie przedsprzedaży, oznacza to że opłaty należy dokonać jak najszybciej i minimum dzień roboczy przed wydarzeniem.

Czy bilety sprzedawane poprzez stronę są biletami kolekcjonerskimi?

– Tak, jeżeli w nazwie biletu występuje dopisek bilet kolekcjonerski

Czy w klubie można płacić kartą?

– Tak

Czy osoba poniżej 18 roku życia może przyjść na koncert?

– Przy wstępie na koncerty i imprezy odbywające się w klubie nie obowiązuje limit wiekowy.

Nie otrzymałem potwierdzenia rezerwacji

– Proszę sprawdzić folder SPAM

Szatnia

– 3 PLN od osoby
– 5 PLN duży, ciężki plecak / torba
– 10 PLN zgubiony numerek

Faktury

– Chęć otrzymania faktury za bilety zakupione poprzez stronę www.progresja.com prosimy zgłaszać na adres iza@progresja.com odpowiadając na e-mail potwierdzający ich zakup.
– Faktury będą do odebrania wraz z biletami w kasie klubu w dniu wydarzenia lub wysyłane.